alt

för enkla och för dubbla

Komet 200 OCH 202 Ej reversibel

Komet 280 OCH 282 Ej reversibel, Blockeras i ändlägena

Komet 400 OCH 402 Reversibel, Ellås eller hållmagnet erfordras

Komet 600 OCH 602 Reversibel, Ellås eller hållmagnet erfordras

alt

 

Tabell över öppningsvinklar för KOMET

 

KOMET 200, 280 och 400

KOMET 600

B A

130 mm

140 mm

150 mm

160 mm

170 mm

180 mm

190 mm

210 mm

230 mm

240 mm

130 mm

90°

95°

95°

100°

105°

110°

110°

115°

120°

120°

140 mm

90°

90°

90°

95°

100°

105°

110°

110°

115°

120°

150 mm

85°

90°

90°

90°

95°

100°

105°

110°

110°

115°

160 mm

 

80°

85°

90°

90°

95°

100°

105°

110°

110°

170 mm

 

 

 

85°

90°

90°

95°

100°

105°

105°

180 mm

 

 

 

 

85°

90°

95°

100°

100°

105°

190 mm

 

 

 

 

 

 

90°

95°

100°

100°

200 mm

 

Svart text innebär optimala värden

 

 

85°

90°

95°

100°

210 mm

 

 

 

85°

90°

95°

95°

220 mm

 

 

 

80°

85°

90°

95°

230 mm

 

 

 

 

 

 

 

85°

90°

90°

240 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

85°

90°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Matningsspänning 230V, 50Hz
 • Motorspänning 24V DC
 • Höger/vänster vändbar
 • Slirkoppling i KOMET 400 och 600 (ellås/håll-magnet erfordras)
 • Nödfrikoppling
 • Motorstyrning MO36 med persongrindsautomatik
 • Tvåsiffrig display för programmering och felsökning
 • Ingångar för START, ÖPPNA, STOPP och STÄNG
 • Utgångar för Ellås/hållmagnet 24VDC max 1A, varningsljus 230VAC max 60W samt programmerbar reläutgång 230VAC max 60W
 • Jackbar trafikljusmodul som tillval
 • Jackbar kopplingsursmodul som tillval
 • Inställbar automatisk stängning
 • Driftintensitet 50%
 • Inställbar låsavlastning vid öppning
 • Inställbar grindbladsfördröjning öppna och stäng
 • Inställbar förvarningstid
 • Mjukstart och mjukstopp
 • Justerbar kraft och hastighet
 • Momentfrånkoppling för grind öppna och stäng vid hinder i grindöppningen, fördröjbar 0-9 sek för t.ex. vindutsatta lägen.
 • Integrerad klämskyddsavkänning med separata ingångar för öppna och stäng
 • Två fotocellingångar med möjlighet till slussfunktion och fotocelltest.
 • Temperaturområde -20°C till +70°C
 • Kraftfull 434 MHz fjärrstyrning som tillval med 3 koder - personpassage, fordonspassage och valbar via reläutgång

 

Övriga data

KOMET 200/202

KOMET 280/282

KOMET 400/402

KOMET 600/602

Maximal bredd

2 / 4 m

2,8 / 5,6 m

4 / 8 m

6 / 12 m

Maximal vikt/grindblad

200 kg

300 kg

400 kg

500 kg

Max slaglängd

370 mm

370 mm

370 mm

500 mm

Låsanordning

erfordras ej

erfordras

Löptid för 90°

270 mmkolv c:a 12 sek

35 0mm kolv c:a16 sek

500 mmkolv

c:a 24 sek

Vikt

15 kg/ 30 kg

15 kg/ 30 kg

15 kg/ 30 kg

20 kg/ 40 kg

 

 

 

 

 

 
TACT | Svängstavägen 358 | 293 91 Olofström, Sverige | Tel:044-48109 | info@tactkb.se

 

site created and hosted by skandiaweb