Zenit

 

alt

 

 

Tips!

Börjar den gamla portöppnaren bli sliten och i behov av renovering eller byte. Byt till en Zenit

Öppna bara den ena porthalvan en aning vid persontrafik och spar värme.

Växla t. ex. en gång om året vilken porthalva som skall öppna för gående och öka livslängden för porten

Om så önskas kan klämskyddet kopplas från. Porten stoppar ändå för hinder. Driftstoppen upphör på grund av krånglande klämskydd.

Tid för utbytet: 1 till 2 arbetsdagar. Utförliga instruktioner och montageanvisningar på svenska medföljer.

Befintliga tryckknappar, fotoceller, radiomottagare etc. kan användas.

Se bild på första sidan i vår katalog

 

 

Tekniska data

ZENIT 280

ZENIT 282

ZENIT 350

ZENIT 352

ZENIT 420

ZENIT 422

Maximal grindbladsbredd

2,8 m

3,5 m

4,2 m

Maximal vikt per grindblad

500 kg

Ellås/hållmagnet

Erfordras ej

Anslutnings- spänning

230V

Drivspänning

24V

Effektiv driftstid

50%

Nödfrikoppling

Ja - med cylinderlås

Anslag för öppen

Erfordras ej

Anslag för stängd

Rekommenderas

Erfordras

Löptid 90 graders öppning

C:a 12 sek

C:a 12 sek

C:a 16 sek

Maximal öppningsvinkel

120 grader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt alt

 

 • Motorstyrning MO36 med persongrindsautomatik
 • Tvåsiffrig display för programmering och felsökning
 • Ingångar för START, ÖPPNA, STOPP och STÄNG
 • Utgångar för Ellås/hållmagnet 24VDC max 1A, varningsljus 230VAC max 60W samt programmerbar reläutgång 230VAC max 60W
 • Jackbar trafikljusmodul som tillval
 • Jackbar kopplingsursmodul som tillval
 • Inställbar automatisk stängning
 • Inställbar låsavlastning
 • Inställbara grindbladsfördröjningar öppna och stäng
 • Inställbara förvarningstider
 • Mjukstart och mjukstopp
 • Justerbar kraft och hastighet
 • Momentfrånkoppling för grind öppna och stäng vid hinder i grindöppningen (fördröjbar 0-9 sek för t.ex. vindutsatta lägen).
 • Klämskyddsmodul integrerad med separata ingångar för öppna och stäng
 • Två fotocellingångar med möjlighet till slussfunktion och fotocelltest.
 • Kraftfull 434 MHz fjärrstyrning som tillval med 3 koder: personpassage(BTG), fordonspassage (BT) och multifunktionsrelä (Multi)

 

 
TACT | Svängstavägen 358 | 293 91 Olofström, Sverige | Tel:044-48109 | info@tactkb.se

 

site created and hosted by skandiaweb