Ordförklaringar

 

 

Automatisk styrning

Startar (öppnar eller stänger) automatiskt t.ex. via kopplingsur

Anslag

Fast föremål (sten, stolpe etc.) som grinden trycker mot när den stannar i öppet eller stäng läge.

Blockerande

Grinden/Porten går ej att öppna eller att stänga för hand i förreglat läge (ändläge) med öppnaren monterad

Dip-omkopplare

Små (vita)strömställare på kretskort eller i handsändare

Effektiv driftstid

Förhållandet mellan driftstid och driftstid + paustid

Elektronisk kraftinställning

Inställning av den kraft som normalt erfordras för att manövrera grinden/porten. Ökar drivenhetens effektuttag över detta värde, t.ex. om en person befinner sig under (träffas av) en garageport i stängningsfasen, stannar porten omedelbart (inom 0,75 sek) och öppnar så att trycket blir lägre än 150 N (c:a 15 kg) eller öppnar helt.

Fordonsgrind

Det grindblad som öppnar tillsammans med persongrinden i en dubbelgrind

Frikoppling

Frånkoppling av öppnarens drivanordning från grinden/porten så att den kan öppnas för hand t.ex. vid ett strömavbrott

Grind

Avser i denna katalog slaggrind (se slagport nedan).

Förregling

Återinkoppling av drivanordningen efter en frikoppling

Grindbladsbredd

Ex.En dubbelgrind med två grindblad á 3,5 m ger en grindbredd på 7 m.. För en enkelgrind är grindbladsbredden samma som grindbredden

Grindbredd

Grindöppningen

Gångdörr

En mindre dörr för persontrafik i en större industriport

Gånggrind

Se persongrind

Impulsstyrning

Öppnaren startas (och stängs automatiskt) eller öppnas, stoppas och stängs av en impuls från t.ex. tryckknapp eller från en handsändare (radiosändare)

Integrerad

Inbyggd i enheten

Kodomkopplare

Omkopplare (Dip-omkopplare) för inställning av olika driftsfall, fjärrstyrningskoder etc.

Kraftomkoppling

Se elektronisk kraftinstälning

Kraftstyrd frånkoppling

Se elektronisk kraftinställning

Löptid

Den tid som går åt för att öppna eller stänga porten, grinden eller bommen under normala förhållanden

Momentomkoppling

Se elektronisk kraftinställning

N (Newton)

Enhet för kraft (9,8N motsvarar den kraft som krävs för att hålla c:a 1 kg)

Option

Extrautrustning

Persongrind

Det grindblad som öppnar (halvvägs) för persontrafik vid dubbelgrindar

Reversering vid hinder

Se elektronisk kraftinställning

Reversibel

Grinden/porten kan manövreras för hand med drivenheten inkopplad,

t.ex. via slirkoppling

Styrning utan självhållning

Grinden/Porten öppnar eller stänger bara så länge en knapp hålles intryckt (Död mans grepp)

Trafikgrind

Se fordonsgrind

Ändanslag

Se anslag

Ändgränsläge

Omkopplare som bryter strömmen i öppet resp. stängt ändläge

 

alt

 
TACT | Svängstavägen 358 | 293 91 Olofström, Sverige | Tel:044-48109 | info@tactkb.se

 

site created and hosted by skandiaweb