Handsändare Excite

 

Specifikation - Över 16.000.000 möjliga 24 bit koder kan slumpvis väljas

Nya slumpvisa koder kan genereras genom att skriva över de

gamla.

 

 

Ny kod - 1 Tryck på B och C tills dioderna lyser rött med fast sken

(c:a 8 sek)

2 Medan C fortfarande hålls intryckt släpp upp och tryck åter på

B 2 ggr. Båda LED.s börjar blinka växelvis för att visa att inläsningen gått bra

3 Släpp även knapp C.

Handsändaren är klar att sända den nya koden för den knapp

som kopierats till.

 

Kopiera kod - Placera den handsändare (1) vars kod skall kopieras och den

handsändare (2) som skall ta emot koden intill varandra.

 

1 Tryck på B och C på sändare (2) tills dioderna lyser rött med

fast sken (c:a 8 sek)

2 Tryck på den knapp på sändare (2) som skall ta mot koden

och håll den intryckt.

3 Tryck (impuls) på den knapp på sändare (1) vars kod skall

kopieras.

Båda LEDs på sändare 2 börjar blinka växelvis för att visa att inläsningen gått bra

4 Släpp upp knappen på sändare 2. Knappen på sändare 2 har nu

Samma kod som knappen på sändare 1.

 

OBS - Vid kopiering kopieras endast en knapp. Övriga knappar får

således inte automatiskt reläutgångar tilldelade i Ready 03

 

 

alt  
alt  

alt

 
TACT | Svängstavägen 358 | 293 91 Olofström, Sverige | Tel:044-48109 | info@tactkb.se

 

site created and hosted by skandiaweb