Teletaster IC100

 

Säkerhetsfjärrstyrning för industrin

 

99-kanalers sändare SIC100

Före driftsättningen måste ett kodstift med samma

kod som i mottagarna (MIC100) monteras i härför avsedd öppning

Sändaren strömförsörjs från ett 9V blockbatteri. Batteriet är placerat i sändaren bakom batteriluckan

För sändning (manövrering) måste önskat kanalnummer (1-99) anges på tryckknapparna och sändning göras med den orangefärgade "bekräfta" -knappen (E). När den första siffran anges blinkar "bekräfta"-knappen med

en blink i sekunden och efter nästa siffra lyser den med fast sken.

Efter sändning återställes sändaren.

Tekniska data

Spänningsförsörjning DC 9V

Driftstemperatur -30°C / +60°C

Frekvens 433,92 MHz

Mått 122x120x65 mm

Integrerad antenn

4 magnetfötter

Knappar med lysdioder alt

Mottagarmodul EIC100

Spänningsförsörjningen 24VDC ansluts till plint + och -. För vidarekoppling

till efterföljande moduler är dessa dubblerade. Antennen ansluts till stift på modulens ovansida. Beakta vid installationen att antennen monteras så långt som möjligt från störande element såsom frekvensomriktare o likn. Vid lång antennkabel kan det bli nödvändigt med en antennförstärkare. I öppningen

för kodstift måste ett kodstift med samma kod som i sändaren monteras.

Via en RS 232 bussledning överförs signalerna till utgångsmodulen (-erna). Anslutning OUT på mottagarmodulen ansluts till IN på närmaste utgångsmodul. Anslutning OUT på denna modul ansluts till IN på nästa osv. Jordning G ansluts med härför avsedd maximalt 4 m lång ledning

Tekniska data

Spänningsförsörjning DC 24V (20 - 30V)

Strömförbrukning 50 mA

Driftstemperatur 0°C / +60°C

Frekvens 433,92 MHz

Mått 55x75x110 mm

Montage 35 mm DIN-skena

Spännings- och mottagningsindikering med lysdioder

Möjligt antal utgångsmoduler 12 st

 

Utgångsmodul MIC100

Spänningsförsörjning, busslednings- och jord- anslutning se mottagarmodul ovan. De 8 relä-utgångarnas ena kontakt är gemensamt förbundna med C

som är dubblerad för ev vidarekoppling.

alt

Tekniska data

Spänningsförsörjning DC 24V (20 - 30V)

Strömförbrukning vila 14 mA

Strömförbrukning drift50 mA

Driftstemperatur 0°C / +60°C

Frekvens 433,92 MHz

Mått 55x75x110 mm

Montage 35 mm DIN-skena

Reläutgångar 8 st

Kontaktspänning max 60V

Kontaktbelastning max2A

Spännings- och utgångsindikering med lysdioder

För att ställa in utgångarna till önskad kanal ställs kanalväljaren enligt följande tabell

 

Omkopplare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

Kanalområde

1-

8

9-

16

17-24

25-32

33-40

41-48

49-56

57-64

65-72

73-80

81-88

89-96

97-99

 

 
TACT | Svängstavägen 358 | 293 91 Olofström, Sverige | Tel:044-48109 | info@tactkb.se

 

site created and hosted by skandiaweb