Radiomottagare Ready

 

 

 

alt

alt

 

 

 

Ready 01 (RX4331 12VDC-24VDC eller AC)

 

Spänningsförsörjning 12/24V

Frekvens 433,92 MHz

Strömförbrukning 20mA

Antal koder 9

Reläkontakt 1A 24V

 

Ready 03 (RX 433312VDC)

(RX 4333 24VDC

eller AC)

Spänningsförsörjning 12 eller 24V

Frekvens 433,92 MHz

Strömförbrukning 20mA

Antal koder 60

Reläkontakt 1A 24V

J1 Reläkontakt 1 bistabil/impuls

J2 Reläkontakt 2 bistabil/impuls

J3 Reläkontakt 3 bistabil/impuls

J4 Mottagaren aktiverad/inaktiverad

J5 Används ej

LED 1 Relä 1

LED 2 Relä 2

LED 3 Relä4

LED4 Raddering av koder

Avlägsna bygel J1, J2 eller J3 om endast impulsfunktion önskas för reläet.

 

 

 

 

 

 

*) Skall inte handsändarens 3 knappar automatiskt kopplas till de 3 reläut-gångarna kopieras en annan signal till

den knapp som skall användas.

Se kopiera kod på nästa sida.

 

INSTALLATION

Montera mottagaren vertikalt och så högt som möjligt.

Installeras flera mottagare skall det inbördes avståndet dem emellan vara minst 4-5 meter för en fullgod funktion.

 

PROGRAMMERING AV KODER

Radera alla förinstallerade testkoder enligt avsnitt RADERING AV KODER

 

1 För handsändare med dippomkopplare ställs dessa på en ny säker kod.

För handsändare utan dippomkopplare har redan en slumpvis vald kod lagrats.

2. Ge en impuls genom att trycka på en sändares knapp. – LED(4) på mottagaren blinkar en gång. (Är sändarens kod ej lagrad sker därefter snabba blink. - Är koden lagrad drar ett relä.)

3 Tryck på P1 när LED4 blinkar snabbt för att lagra koden

Handsändarens knappar tilldelas automatiskt var sin reläutgång.

Knapp A= relä 1, knapp B = relä 2 och knapp C = relä 3 *)

4 När koden lagrats släcks LED4. Mottagaren är nu klar för lagring av en annan kod

5 Repetera ovanstående för varje separat kod.

Antal koder som lagrats visas om P2 trycks in. (för en tom pos sker 3 snabba blink)

En puls = 1 kod, två pulser = 2 koder osv. Förloppet upprepas 3 cykler

 

När signal ges från en handsändare lyser LED(4) samtidigt som motsvarande relä drar. Därefter blinkar LED(4) det antal gånger som motsvarar sändarens lagringposition.

Exempel5 blink = pos5

 

RADERING AV KODER

 

1 Tryck på knappen på den sändare som skall raderas. LED(4) lyser och ett relä drar. Därefter blinkar dioden en gång om koden är lagrad på position 1, 2 gånger för position 2 o.s.v. upp till position 9 för Ready 01 och 60 för Ready 03.

2 Notera vilken position i sändaren som skall raderas.

3 Tryck (kort) på P1(P2) för att automatiskt räkna fram till denna position.

OBS! En tom position ger 3 snabba blink.

4 När LED blinkat fram till aktuell position tryck åter på P1(P2)och håll intryckt tills LED(4) blinkat långsamt 3 gånger.

5 Koden är nu raderad. Repetera ovanstående för nästa kod som skall raderas.

 

Koderna kan endast raderas en och en i taget.

När alla koder raderats, blinkar LED(4) 3 snabbt gånger (3 cykler), när P1 (P2) trycks in.

 

Rekommendation.Det kan vara lämpligt att notera på vilken position respektive handsändare programmerats. Koden kan då raderas utan tillgång till handsändaren i fråga.

Lossa bygel 4 vid radering så drar inte utgångsreläerna.

 

 
TACT | Svängstavägen 358 | 293 91 Olofström, Sverige | Tel:044-48109 | info@tactkb.se

 

site created and hosted by skandiaweb